Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

nelabai
7901 4621 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
nelabai
7982 fac9 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

August 20 2017

1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore vianiedonaprawienia niedonaprawienia
nelabai
samotność nie zawsze jest konsekwencją braku ludzi w twoim otoczeniu, ale poczucie samotności może być tego przyczyną
Reposted fromSapereAude SapereAude viasmutnazupa smutnazupa
nelabai
2444 3936
Reposted fromtfu tfu viabiianca biianca
nelabai
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viabiianca biianca
nelabai
5248 25a9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabiianca biianca
nelabai
nelabai
5611 ad49 500
nelabai
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
nelabai
5228 291a
nelabai
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 19 2017

nelabai
5764 715c 500
Reposted frombluuu bluuu
nelabai
nelabai

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viajointskurwysyn jointskurwysyn
nelabai
nelabai
6093 4e68 500
dziś mam ochotę otworzyć butelkę, do świata jest we mnie pretensja, sam już nie wiem gdzie jest moje miejsce
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

August 15 2017

4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl