Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

nelabai
8930 5530
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viaunsteadyshy unsteadyshy
nelabai
0658 ef44
9751 b418
nelabai
0797 c52c 500
Reposted fromNekoii Nekoii viajointskurwysyn jointskurwysyn
nelabai
Naszą największą słabością jest poddawanie się.
— Thomas Edison
Reposted fromkonwalia konwalia viafoodforsoul foodforsoul
nelabai
2865 b318 500
Reposted fromduaaccday duaaccday viafoodforsoul foodforsoul
nelabai
3634 66aa
nelabai
6438 d645
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viabiianca biianca
nelabai
Z punktu widzenia światowego jestem chybionym istnieniem.
— Lucy Maud Montgomery, Emilka z Księżycowego Nowiu
Reposted fromcytaty cytaty viafoodforsoul foodforsoul
nelabai
nelabai
6308 7aaf
Reposted fromnadelle nadelle viafoodforsoul foodforsoul
nelabai

November 06 2017

nelabai
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viaamelinowa amelinowa
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaamelinowa amelinowa
nelabai
2578 ac63 500
Czułem się źle kiedy wstałem rano, Nie wiem czy to przez ten sen, Czy się coś naprawdę stało , Pierwszy wdech jakby płuc brakowało, Krew rozerwie mi łeb, To i tak chyba nie moje ciało, Ej, podobno młodzi szybko umierają, Papierosy, alko, dragi wszystko chce mnie zabić mamo, Mentalny paraliż jakby było mało, Tracę przytomność, zaraz upadnę tak jak Tony Soprano , Panadol przełknę, może przejdzie, Może pójdę spać, a może, kurwa mać wcale mi się nie chce, Całe szczęście przyśni mi się to co przedtem , Nie chcesz wiedzieć co, Musiałbym posiedzieć nad nowym tekstem, W moim mieście są obsesje chodzą ulicami , Zło nie sypia ale czasem kończy w łóżku z aniołami, Świat się pali, brat może Cię zabić , Jak Abla Kain szybka śmierć, krew koloru ferrari, Sam na sam z demonami, one nie chcą się oddalić, Można się do tego przyzwyczaić, jak do złego psa, Chyba każdy z nas to w sobie ma, Wy też? To podnieście łapy do gwiazd

Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
2848 8148 500

opticculture:

aleksandramariab Wroclaw, Poland

Reposted fromopticculture opticculture viaamelinowa amelinowa
nelabai
0667 3164 500
Reposted fromoll oll vianiedonaprawienia niedonaprawienia

November 02 2017

nelabai
Reposted frombluuu bluuu
nelabai
8141 32b6
Reposted fromcocomove cocomove viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl