Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2019

nelabai
6736 239c
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
nelabai
5922 63c7 500
Reposted fromoll oll viaSurvivedGirl SurvivedGirl
nelabai
5574 5e50
nelabai
Reposted fromshakeme shakeme viaSurvivedGirl SurvivedGirl
nelabai
7250 dac4 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapsychedelix psychedelix
nelabai
9431 e1d9 500
Reposted fromoktawka oktawka viapsychedelix psychedelix
nelabai
7359 7794 500
Reposted frompsychedelix psychedelix

October 13 2018

nelabai
Nigdy nie przepraszaj za to, kim jesteś, ani jaka jesteś.
— K. C. Hiddenstorm
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl

October 03 2018

nelabai
Reposted frombluuu bluuu
nelabai
8152 5ada 500
Barcelona
Reposted frompeper peper viapsychedelix psychedelix
nelabai

September 29 2018

nelabai
8315 be61 500
John Stezaker - Untitled (1976,  from Love and Desire, William A. Ewing, Chronicle Books, 1999)
Reposted fromartfucksme artfucksme viamaking-love making-love

September 28 2018

nelabai
Reposted frommrrru mrrru viafelicka felicka
nelabai
6679 9229 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viabiianca biianca
4236 0fa7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabiianca biianca
nelabai
0570 cf85 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaSurvivedGirl SurvivedGirl

September 26 2018

nelabai
0474 de2f 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
nelabai
Szufladkowanie ludzi może Ci kiedyś przytrzasnąć palce
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viabiianca biianca
nelabai
Znaleźliśmy się na tym etapie życia, kiedy dociera do ciebie, że twoi najbliżsi przyjaciele dorastają, robią krok do przodu, a ty nadal tkwisz w tym samym miejscu, nadal nie masz pewności, w jakim chcesz ruszyć kierunku i czy twoja obecna sytuacja daje ci szczęście.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabiianca biianca

September 24 2018

nelabai
2972 7c1f
Reposted fromkrzysk krzysk viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl