Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2018

nelabai
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
nelabai
nelabai
Kocham cię. Bardzo. Czasem nie będę się do ciebie odzywał, będę na ciebie zły, albo ty będziesz zła na mnie i nie będziesz się do mnie odzywać. Będziemy się kłócić, będziemy mieć różne opinie na dany temat, ale chcę, żebyś pamiętała, że zawsze będę cię kochał. Nawet wtedy, kiedy coś będzie nie tak. Zawsze będziesz dla mnie najważniejsza. Nigdy o tym nie zapominaj.
— about last night
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viakateistrue kateistrue
nelabai
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

July 21 2018

nelabai
Reposted fromFlau Flau viamentispenetralia mentispenetralia
nelabai
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viasurpriseme surpriseme
nelabai
9719 5717 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viaSurvivedGirl SurvivedGirl

July 20 2018

nelabai
0050 c5af 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaSurvivedGirl SurvivedGirl

July 17 2018

7664 a4a2 500
nelabai
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
nelabai
Zostań tu, nie wychodź. Chcę i będę do Ciebie mówić.... Nie wychodź...
— lovinne
nelabai
nelabai

June 27 2018

nelabai
1585 cc4c 500
nelabai
0684 684a 500
Reposted fromtfu tfu viamentispenetralia mentispenetralia
nelabai
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viakateistrue kateistrue
nelabai
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viajethra jethra
nelabai
1224 228c 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

June 23 2018

nelabai
0544 476a
nelabai
9574 3269 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl